Samenwerken aan
ondersteuning en zorg

voor kinderen met overgewicht en obesitas

Bekijk de video
Onderdeel van JOGG

Een gezondere leefomgeving voor alle kinderen

JOGG werkt samen met een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd én passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Een gezonde toekomst is alleen mogelijk als we ons structureel richten op zowel een omgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken, als op individuele hulp bij het wegnemen van obstakels die een gezonde leefstijl in de weg staan.

Zorg- en sociaal domein hand in hand

Uitgebreide ondersteuning voor het kind

Bij de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht, zoals beschreven in het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (VU/Care for Obesity 2018), staan het kind en de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein centraal. Overgewicht of obesitas is aanleiding om in gesprek te gaan. Vanuit daar kijken we naar achterliggende oorzaken, de huidige situatie en ondersteuning van het kind en gezin.

Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. Denk bijvoorbeeld aan psychische en psychosociale factoren of problemen in het gezin als gevolg van schulden of werkloosheid. Voor een duurzame verandering is daarom meer nodig dan alleen ondersteuning gericht op voeding, beweging en slaap.

Een lokale aanpak

Een werknet van professionals

Het jeugdhulp- en gezondheidsbeleid en de wijze van organiseren, verschilt per gemeente. Samen met de JOGG-adviseur wordt verkend wat nodig is om Kind naar Gezonder Gewicht lokaal te implementeren én of bestaande netwerken en structuren kunnen worden benut. Deze netwerkaanpak vereist een sterke projectorganisatie. De gemeente is de opdrachtgever en stelt een projectleider aan. Met partners uit het zorg- en sociaal domein vormen zij het werknet, waarbinnen ook de rol van centrale zorgverlener wordt belegd.

Inzet JOGG

Bijgestaan door mensen en middelen

JOGG ondersteunt gemeenten en professionals met de inzet van adviseurs, experts, middelen en kennis. Dat betekent eveneens toegang tot een groot werknet van JOGG-gemeenten, maatschappelijke- en bedrijfspartners, bijeenkomsten en trainingen om van én met elkaar te leren. Op landelijk niveau maakt JOGG de weg vrij voor lokale implementaties door o.a. gesprekken te voeren met financiers, beroepsverenigingen en kennisinstellingen.

Informatie, advies en ondersteuning

Onze adviseurs en experts bieden hulp bij het zetten van de juiste stappen. Dat kan zowel op procesniveau als op inhoud. We helpen graag.

Kennis delen

Tijdens bijeenkomsten, intervisies en webinars delen we informatie en praktijkervaringen met deze netwerkaanpak. Met het doel constructief bij te dragen aan volgende lokale implementaties.

Tools

Naast de basistools, die ingaan op de inhoud van de aanpak, zijn ook praktische tools beschikbaar. Deze helpen bij het verwezenlijken van Kind naar Gezonder Gewicht binnen een gemeente.

Bekijk alle handige tools