Samenwerken aan ondersteuning
en zorg

voor kinderen met overgewicht of obesitas

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas. Deze aanpak kenmerkt zich door de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. 
Één centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om de gezondheid van het kind te verbeteren. Daarnaast is er ook aandacht voor de kwaliteit van leven op korte en lange termijn.

Onderdeel van de JOGG-aanpak

Een gezonde leefomgeving voor alle kinderen

Kind naar Gezonder Gewicht is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek binnen JOGG. JOGG is een werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen werken we aan de onderbouwde, integrale JOGG-aanpak waarmee we de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. 

Duurzaam veranderen

Één centrale zorgverlener, hulp vanuit meerdere domeinen

Een duurzame verandering vraagt meer dan ondersteuning gericht op leefstijl, voeding, beweging en slaap. Als professional is het belangrijk om te beseffen dat bij dit kind, en het gezin waarin het opgroeit, vaak meerdere problemen spelen. Denk aan psychische of sociale problemen onder andere als gevolg van geldzorgen of stress. Van belang zijn vragen als ‘Wie ben je?’ ‘Wat vind je belangrijk?', ‘Waar maak je je druk om?' Zo kunnen de juiste professionals op het juiste moment worden betrokken.

 • De visie

  Een van de kenmerken van Kind naar Gezonder Gewicht is de nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel het zorg- als sociaal domein. Één centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om niet alleen de gezondheid van het kind te verbeteren, maar ook de kwaliteit van leven op korte en lange termijn. Denk daarbij aan ondersteuning op het gebied van opvoeding, schulden of andere psychosociale problemen bij het kind en het gezin.

 • Het proces

  Kind naar Gezonder Gewicht is opgebouwd uit zes stappen, die het begeleidingstraject overzichtelijk en concreet maken. Bij iedere stap staat samenwerking centraal. Naarmate het traject vordert neemt het aandeel van het gezin toe. Het streven is dat de grip op de leefstijl bij het kind en het gezin toeneemt. Daarmee komt een succesvolle duurzame gedragsverandering tot stand. 
  De stappen kennen een cyclisch proces. Soms ontstaan nieuwe inzichten, soms zijn er veranderingen in de omgeving of bij het kind. Een aantal processtappen worden op dat moment opnieuw doorlopen.

 • De financiering

  Omdat Kind naar Gezonder Gewicht vanuit een brede integrale blik ondersteuning en zorg biedt aan het kind met overgewicht, raakt het verschillende wetten en financieringsbronnen. Gemeenten die kinderen met overgewicht en obesitas middels deze aanpak willen begeleiden, financieren de rol van de centrale zorgverlener veelal uit (tijdelijke) budgetten voor gezondheidszorg en/of jeugdhulp. Op landelijk niveau worden gesprekken gevoerd om deze cruciale rol onder voorwaarden, structureel te financieren vanuit de basisverzekering. Het gaat dan o.a. over kinderen met een medische indicatie. Gemeenten blijven ook in dat geval verantwoordelijk voor het overige deel van de financiering. Lees hier meer over de huidige financieringsbronnen.

 • De achtergrond

  De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht staat beschreven in ‘het landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (Care for Obesity/Vrije Universiteit Amsterdam, 2018). Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en de praktijkervaringen van de gemeenten Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. De documenten uit de eerste fase (waar nog werd gesproken over ketenaanpak en een andere huisstijl is gebruikt) en de nieuwe materialen worden onder de naam Kind naar Gezonder Gewicht ingezet. 

 • Onze partners

  Kind naar Gezonder Gewicht vraagt een verandering in denken en doen. Zowel op lokaal als landelijk niveau. Op verzoek van het ministerie van VWS is een coalitie gevormd om de (lokale) implementatie, borging en doorontwikkeling van deze werkwijze te coördineren.  JOGG, Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Vrije Universiteit Amsterdam - Care for Obesity (VU/C4O) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  De coalitie stimuleert de samenwerking tussen beroepsverenigingen, opleidingsinstituten en landelijke overheidsorganisaties. Hiermee wordt een landelijk netwerk en draagvlak gecreërd voor deze aanpak. Het ministerie van VWS financiert de samenwerking en activiteiten vanuit het Nationaal Preventieakkoord.

De lokale aanpak

Voor het kind en met elkaar

Om lokaal aan de slag te kunnen met Kind naar Gezonder Gewicht is een goede projectorganisatie nodig, waarbij de gemeente als opdrachtgever de netwerksamenwerking tussen verschillende uitvoerende organisaties en professionals optuigt. 

0 4 0

Gemeenten werken al met Kind naar Gezonder Gewicht. Bekijk wie er al meedoen.

Deelnemers

 • Aalsmeer
 • Achtkarspelen
 • Alkmaar
 • Almere
 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Assen
 • Cuijk
 • Den Bosch
 • Den Haag
 • Den Helder
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Edam-Volendam
 • Harderwijk
 • Heerlen
 • Helmond
 • Horst aan de Maas
 • Katwijk
 • Kerkrade
 • Landsmeer
 • Leidschendam-Voorburg
 • Lelystad
 • Maastricht
 • Meijerijstad
 • Nijkerk
 • Oostzaan
 • Oss
 • Roermond
 • Rotterdam
 • Sittard-Geleen
 • Smallingerland
 • Tilburg
 • Tytsjerksteradiel
 • Uden
 • Venlo
 • Waalwijk
 • Wormerland
 • Zaanstad
 • Zwijndrecht
Path 4 Created with Sketch.
“Ik geloof erin dat we door het gezin centraal te stellen, het sociale- en gezondheidsdomein te verbinden en ervaringen en kennis te combineren, gezondheidsachterstanden kunnen verminderen.”
Suzanne Pieper,
Programmamanager Kind naar Gezonder Gewicht