Zorg- en wijkprofessionals

Verschillende problemen, meerdere professionals

Om duurzame resultaten te bereiken bij kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas, is een goede samenwerking tussen alle betrokken professionals van belang. Aangezien vaak meerdere problemen spelen, zijn verschillende professionals betrokken bij het traject. Welke en hoeveel professionals dit zijn, hangt af van de individuele situatie van het kind en het gezin. Iedereen draagt conform de lokale afspraken en zijn of haar verantwoordelijkheden bij. De centrale zorgverlener (CZV) bewaakt de voortgang van het kind en gezin en houdt overzicht.

De voordelen

Samen zorgen voor duurzaam resultaat

Overgewicht en obesitas bij kinderen aanpakken, doe je door oog te hebben voor de situatie waarin het kind leeft. Er kunnen namelijk verschillende factoren zijn, die het overgewicht in stand houden en de aanpak belemmeren.

De aanpak vraagt om passende ondersteuning en zorg van zowel wijk- als zorgprofessionals, aangezien overgewicht of obesitas bij kinderen samengaat met hun welzijn. Elke betrokken professional is dan ook onderdeel van het grotere geheel. Door overgewicht en obesitas aan te pakken via een domeinoverstijgende samenwerking wordt vanwege de aandacht voor mogelijk onderliggende factoren een duurzamer resultaat bereikt. Kind en gezin zijn hierdoor beter geholpen. Bijkomend voordeel is dat professionals uit zowel de zorg als uit de wijk elkaar ook bij andere gezondheids- en welzijnsvraagstukken beter weten te vinden.

Wat we bieden

Ondersteuning en tools

Iedere professional vervult een rol in het netwerk. De aanpak ondersteunt daarbij zoveel mogelijk en ook is het delen van de kennis prioriteit, zodat deelnemende gemeenten van elkaar kunnen leren.

Ondersteuning bij de aanpak

Ondersteuning voor professionals komt, zodra de gemeente met deze aanpak werkt, met name bij de eigen netwerkorganisatie vandaan. En uiteraard ook in de vorm van de samenwerking met andere professionals. Werkzaam bij een gemeente, die nog niet aan de slag is met deze aanpak? De eigen gemeente is zelf aan zet om de aanpak lokaal te implementeren. Zoek dus contact met de betreffende (beleids)verantwoordelijke. 

Algemene informatie

De aanpak staat uitgelegd in verschillende uitingen. Klik hieronder voor meer achtergrondinformatie.

Tools en materialen

Op landelijk niveau biedt deze website de mogelijkheid op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en nieuwe inzichten over en praktijkervaringen met de aanpak. Ook ontwikkelen deelnemende gemeenten relevante materialen. Waar mogelijk wordt die informatie ook hier gedeeld.

Created with Sketch.
Het proces

Het hele netwerk werkt samen aan passende ondersteuning en zorg

Een goedlopend proces betekent dat professionals binnen een gemeente goed op de hoogte zijn van de visie van Kind naar Gezonder Gewicht. Van professionals vraagt dit dat zij naast het kind en gezin staan, en vervolgens samen met hen bepalen wat nodig is en wie daarbij betrokken zijn. Iedere professional kan de eerste contactpersoon zijn en dus is het een taak van het hele netwerk.

Het netwerk kan wisselen, net zoals de samenstelling van de betrokken professionals. De begeleiding kan komen uit het sociaal domein, publieke voorzieningen en uit de medische hoek.Om een goede bijdrage te leveren is het van belang dat de betrokken professionals o.a. goed op de hoogte zijn van de visie uit het landelijk model. 

Neem voor de actuele situatie in de eigen gemeente contact op met de projectleider Kind naar Gezonder Gewicht.