Projectleiders

Als eerste aan zet!

De projectleider is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de aanpak in de gemeente. Binnen de randvoorwaarden van kosten, tijd en kwaliteit, brengt deze persoon daarvoor het benodigde netwerk samen. Een projectleider is als eerste aan zet om op zowel bestuurlijk-, management- als uitvoerend niveau draagvlak te creëren en daarnaast de vertaling van de aanpak naar een lokale variant te coördineren. Daarnaast zorgt de projectleider voor het organisatorisch en financieel borgen van de aanpak. Onder andere door het creëren van eigenaarschap bij stakeholders en ervoor te zorgen dat de aanpak aansluit op de processen die al lopen binnen de gemeente en GGD.

De voordelen

Een plan op maat voor de aanpak van gezondheidsproblemen

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht geeft de projectleider handvatten om samen met partners in het veld en de gemeente invulling te geven aan een lokale variant.

De projectleider organiseert een goed functionerende netwerksamenwerking. Een structuur en samenwerking, die geschikt zijn om eveneens in te zetten bij andere gezondheidsproblemen. Deze aanpak levert voor de projectleider verschillende voordelen op:

 • Werken op basis van een goed doordacht inhoudelijk model voor de aanpak van gezondheidsproblemen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk toegepast bij tientallen gemeenten;
 • Een aanpak die aansluit bij gemeentelijke structuren, ontwikkelingen en verantwoordelijkheden en deze ook als basis neemt om tot een lokale variant te komen;
 • Beschikbaarheid van tools gebaseerd op de lessons learned in andere gemeenten en op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Wat we bieden

Bijgestaan door mensen en middelen

De aanpak brengt een verandering in denken en doen met zich mee voor het kind, het gezin en de betrokken organisaties op uitvoerend, management en bestuurlijk niveau. Daar waar de centrale zorgverlener aan de slag gaat met gedragsverandering van kind en gezin, gaat de projectleider aan de slag met gedragsverandering en organisatieverandering bij de betrokken organisaties. Dat is een behoorlijke klus. Daar zijn we ons terdege van bewust. Daarom staat het delen van kennis hoog in het vaandel.

Informatie, advies en ondersteuning

We bieden maatwerkadvies met de inzet van een JOGG-adviseur of expert op het gebied van Kind naar Gezonder Gewicht. Zij helpen het proces begeleiden en kunnen meedenken over strategische keuzes, zodat de aanpak aansluit bij lopende ontwikkelingen en programma’s binnen de gemeente. Ook adviseren zij met betrekking tot het inrichten van de projectorganisatie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillende belangen. Zij begeleiden bij het stappenplan, adviseren bij de voorbereiding en uitvoering van een lokale sessie met stakeholders, bestuurstafels en/of bij het vormgeven van het lokale projectplan.  

We helpen de projectleider graag op weg of weer verder!  

Kennis delen

Met de kennis uit de praktijk en informatie die de projectleider krijgt aangereikt door middel van bijeenkomsten met andere projectleiders, intervisies en een digitale nieuwsbrief, staat leren met en van elkaar centraal. Uiteraard is er ook volop aandacht voor verschillende oplossingsrichtingen om het proces op gang te brengen en het strategisch en tactisch benaderen van dilemma’s en problemen. 

Created with Sketch.
Het proces

Een handreiking om aan de slag te kunnen

Het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is een intensief proces waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn, elk met hun eigen organisatiebelangen en -uitdagingen. Het vraagt dus tijd, energie en enthousiasme om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om te helpen zijn ervaringen van andere projectleiders verzameld in de handreiking.

Essentiële factoren

Aan sommige onderdelen besteedt de projectleider voortdurend aandacht. Bij iedere stap en bij alles wat je in deze rol doet. We noemen dit de essentiële factoren. Denk bijvoorbeeld aan sterk leiderschap, betrokkenheid creëren en sturing vanuit de gemeente. Essentieel om de kans van slagen van de lokale aanpak te vergroten.

 1. Initiatief nemen en ontwerpen

  In deze eerste stap onderzoek je of er in jouw gemeente behoefte is aan een andere aanpak voor kinderen met overgewicht en hoe urgent die behoefte is. Je onderzoekt in deze fase vooral op hoofdlijnen. Je uitgangspunt is steeds het landelijk model. Na deze stap hebben de opdrachtgever en de belangrijkste uitvoeringsorganisatie toegezegd dat zij menskracht en/of geld vrij willen maken om te onderzoeken of een aanpak volgens het landelijk model mogelijk en wenselijk is.

 2. Experimenteren en uitvoeren

  De aanpak wordt in deze fase op kleine schaal uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. En er wordt gestart met de geografische uitbreiding. Na deze fase staat de nieuwe aanpak en kan deze – waar nodig – inhoudelijk worden uitgebreid.

 3. Uitbouwen en monitoren

  De aanpak is ingebed in de lokale structuren, verbeterd en uitgebreid. Monitoring en evaluatie vinden systematisch plaats. Steeds meer mensen maken gebruik van de aanpak.

 4. Verduurzamen en transformeren

  De aanpak is de reguliere werkwijze geworden. De financiering hiervoor is structureel. De aanpak wordt doorlopend gemonitord en waar nodig aangepast aan veranderende omstandigheden. 

Wat heb je nodig?

De noodzaak van leiderschap en enthousiasme

De ervaring leert dat het voorbereiden van deze netwerksamenwerking veel vraagt van een projectleider. Dit vraagt om een stevig profiel aangevuld met onder andere improvisatie- en doorzettingsvermogen en enthousiasme voor de aanpak.

Naast het schakelen op bestuurlijk, management- en uitvoerend niveau, krijgt de projectleider te maken met verschillende organisaties en professionals die gezamenlijk een netwerk moeten gaan vormen rond kinderen met overgewicht of obesitas.

Contact met projectleiders van JOGG-gemeenten?

Mijn JOGG

Log in op Mijn JOGG om o.a. in contact te komen met andere deelnemende gemeenten.

Mijn JOGG