Centrale zorgverleners

De verbinder tussen kind, gezin en professionals

De centrale zorgverlener (CZV) speelt een cruciale rol bij de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit is de spin in het web vanwege het contact met het kind en het gezin en de coördinatie van de samenwerking tussen de betrokken professionals. Dankzij de vertrouwensband met het gezin krijgt de CZV inzicht in de persoonlijke situatie en is daarmee dé centrale persoon om de noodzakelijke stappen en ondersteuning in goede banen leiden. 

De voordelen

Nauwe samenwerking, betere zorg en ondersteuning

De visie van de aanpak en de complexiteit van het onderwerp zorgen ervoor dat de CZV een andere gesprekspartner wordt voor kind en gezin. Niet alleen het overgewicht van het kind wordt besproken, maar het welzijn en welbevinden van het hele gezin.

De overkoepelende hulpvraag, die samen met het gezin wordt vastgesteld, staat dan ook centraal en dat betekent dat de geboden ondersteuning en zorg niet direct betrekking hoeven hebben op het overgewicht van het kind. Juist het verleggen van de focus van verminderen overgewicht naar het bieden van passende ondersteuning en zorg maakt de kans aanzienlijk groter dat het gezin blijft komen voor begeleiding. Deze rol kan – afhankelijk van de situatie van het kind - worden vervuld door verschillende professionals, zoals bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige.

Wat we bieden

Ondersteuning en tools

De CZV is coach naast het gezin. Het werken in een netwerk en vervullen van een regierol vereisen andere vaardigheden. De aanpak ondersteunt daarbij zoveel mogelijk en ook is het delen van de kennis van andere CZV’s prioriteit, zodat men van elkaar kan leren.

Informatie, advies en ondersteuning

Vanuit de landelijke coalitie geven we graag advies op proces en inhoud, bijvoorbeeld over het zetten van de juiste stappen.

Kennis delen

Via de landelijke organisatie worden er regelmatig bijeenkomsten, en webinars georganiseerd voor CZV’s om meer te weten te komen over deze rol. Kijk op de agenda voor de actuele informatie. Meerdere keren per jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd aan alle CZV's en projectleiders van de deelnemende gemeenten.

Created with Sketch.
Het proces

Facilitator van het oplossend vermogen van het kind en het gezin

Soms ontstaan nieuwe inzichten, soms ook zijn er veranderingen in de omgeving of bij het kind zelf die ertoe leiden dat een aantal processtappen opnieuw doorlopen moet worden. Het traject loopt dus vaak niet geheel chronologisch van stap 1 t/m 6 binnen een vast tijdsbestek.

Het takenpakket van de CZV is gevarieerd, hierbij valt te denken aan: 

 • motiveren van het kind en gezin;
 • afnemen brede anamnese;
 • samenhang inzichtelijk maken tussen het overgewicht van het kind en factoren die dat in stand houden
 • plan van aanpak maken en taken verdelen met ouder en kind;
 • toeleiden naar andere professionals (zowel zorg- als wijkprofessionals) en geschikte interventies begeleiden;
 • coördineren van de in te zetten ondersteuning en zorg;
 • ondersteunen van het gezin in het nemen van de benodigde stappen conform gemaakte afspraken in het plan van aanpak;
 • begeleiden van het gezin in het verduurzamen van de behaalde resultaten.
   Wat heb je nodig?

   Begeleiding in een duurzame verandering van a tot z

   Om het proces in goede banen te leiden, is – naast tijd, menskracht en financiering – kennis van het werkveld noodzakelijk. De CZV weet goed welke professional voor welke vraag de aangewezen persoon is in de eigen gemeente.

   Als ‘spin in het web’ weet je in deze rol welke afspraken zijn gemaakt en toon je leiderschap om het grotere geheel te blijven zien en tegenstrijdige belangen te overstijgen. De CZV bewaart te allen tijde het overzicht en legt de te doorlopen stappen op een begrijpelijk manier uit. Het gaat goed als de bijdrage van professionals gaandeweg afneemt en het gezin de regie steeds meer in eigen handen neemt. Dat duidt op een succesvolle duurzame gedragsverandering.