Wat doet een centrale zorgverlener?
Centrale zorgverleners

Eén vast aanspreekpunt

Een sleutelfiguur in de aanpak is de centrale zorgverlener: het vaste aanspreekpunt voor het kind en gezin. Deze coördinerende rol wordt ingevuld door bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige, pedagogisch adviseur of een wijkprofessional.

Het gewenste resultaat

Schakel tussen kind, gezin en professionals

Het is van belang dat de centrale zorgverlener een vertrouwensband met het gezin opbouwt. Zo wordt inzicht verkregen in de persoonlijke situatie van het kind en gezin. Door aandachtig te luisteren, de juiste vragen te stellen en regelmatig contact, krijgt de centrale zorgverlener inzicht in de gezinssituatie. Dat is nodig om de juiste professionals te betrekken. Dit hele proces coördineert de centrale zorgverlener. 
Psychische of sociale problemen kunnen een gezonde leefstijl in de weg staan. Ondersteuning gericht op voeding, beweging en slaap is dan te beperkt.

Om te beginnen

Zes stappen

De aanpak is gebaseerd op zes processtappen uit het Landelijk Model: van het constateren van overgewicht tot zorgen dat de aanpak blijft werken. De centrale zorgverlener is gedurende alle stappen eerste aanspreekpunt voor het kind en gezin. Dat betekent eveneens dat deze persoon tussendoor beschikbaar is om vragen te beantwoorden en het kind en gezin te motiveren. Met het uiteindelijke doel dat de regie (weer) volledig bij het gezin komt te liggen.

Voor de centrale zorgverleners werkzaam in KnGG-gemeenten is er een opleiding beschikbaar, om de competenties voor deze rol te versterken. In de handleiding is meer informatie over de opleiding te vinden.