7 juli 2021

25 gemeenten delen hun ervaring met Kind naar Gezonder Gewicht

Evaluatie van de lokale implementatie


De afgelopen twee jaar haalde het RIVM ervaringen en cijfers op bij 25 van de 30 gemeenten die eind 2020 werkten met Kind naar Gezonder Gewicht, omtrent de lokale implementatie van de aanpak.

Uit de evaluatie blijkt onder andere het belang van het netwerk rondom de centrale zorgverlener en dat het bestaande netwerkverbanden kan helpen. Ook komt naar voren dat de totstandkoming van de aanpak verschilt per gemeente, dat ondersteuning vanuit de landelijke organisatie wordt gewaardeerd en dat de vraag naar structurele financiering erg leeft.

Op de website van het RIVM kun je het volledige rapport van de procesevaluatie downloaden en bekijken.