9 maart 2023

Handleiding voor organisatie bijeenkomst Praten over Gewicht

Praten over Gewicht

Vorig jaar ontwikkelde JOGG de e-learning Praten over Gewicht. Als aanvulling hierop is er nu ook een handleiding voor het organiseren van een bijeenkomst over 'Praten over Gewicht’ ontwikkeld. Deze handleiding biedt gemeenten en regio's handvatten en inspiratie bij het organiseren van bijeenkomsten over dit thema. De handleiding beschrijft hoe je je doel bepaalt, welk type publiek gewenst is behorend bij het doel en welke modules uit de e-learning relevant zijn, afhankelijk van de tijdsduur van de bijeenkomst. Bijbehorend bij de handleiding is er een voorbeeld programma, inclusief PowerPoint-slides, welke je 1-op-1 kunt toepassen of aan kunt passen waar gewenst.

Het is belangrijk een goede gespreksleider te hebben bij de bijeenkomsten. Daarom geven we ook tips hoe je iemand met de juiste competenties in je lokale netwerk kunt vinden en inzetten om de bijeenkomst te begeleiden. Het inzetten van een lokale gespreksleider zorgt ervoor dat de gespreksleider makkelijker in kan spelen op de lokale situatie.

De handleiding en bijbehorende PowerPoint-slides zijn onderaan de pagina te downloaden.

Vragen? Stel ze aan jouw JOGG-adviseur of mail naar info@kindnaargezondergewicht.nl