1 november 2021

In gesprek met Eveline Koks

“Opleiden extra centrale zorgverleners juist nu belangrijk!”

Dankzij een bijdrage uit het Maatschappelijk Steunpakket Corona konden centrale zorgverleners dit jaar, kosteloos voor hun gemeenten, deelnemen aan een landelijke opleiding. Eveline Koks, projectleider Implementatie Kind naar Gezonder Gewicht, legt uit waarom het opleiden van extra centrale zorgverleners juist op dit moment zo essentieel is.

Sterkere ondersteuning van gezinnen door extra opleidingsplekken centrale zorgverleners

Koks: ‘Overgewicht en obesitas bij de jeugd komt in heel Nederland voor, maar in bepaalde wijken en buurten opvallend vaker. En in coronatijd is dat beeld helaas sterker geworden. Alle reden om centrale zorgverleners in gemeenten waar de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht wordt geïmplementeerd, extra tools mee te geven.’ De leerlijn bestond al, maar kon nu door een grotere groep professionals worden gevolgd. Koks: ‘Door deelname van centrale zorgverleners aan deze leerlijn, verwachten we meer gezinnen die dat nodig hebben te ondersteunen bij het versterken van hun welzijn en welbevinden. Dit jaar werden ruim 24 centrale zorgverleners opgeleid. Deze centrale zorgverleners werken in één van de 35 gemeenten die werken met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht.’

Verbinding sociaal en zorgdomein

Kenmerkend voor de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is de brede(re) blik waarmee naar overgewicht en obesitas wordt gekeken. Als professional is het namelijk belangrijk om te beseffen dat bij kinderen met overgewicht, en de gezinnen waarin zij opgroeien, vaak onderliggende problemen spelen die het overgewicht veroorzaken of in stand houden. Denk aan schulden of werkloosheid, problemen in de familie of pesterijen op school. Wil je dat een kind duurzaam gezonder leeft, dan is het in veel gevallen een voorwaarde dat ook en misschien wel éerst de onderliggende problemen worden aangepakt. Dat vraagt om een samenwerking van professionals uit het sociale en zorgdomein. Koks: ‘Het begint met oefenen met op je handen zitten en coachend met ouders in gesprek gaan, zoals een deelnemer het noemde.’ Terwijl die zorgverlener en vele collega’s eerder vaker leefstijladvies gaven of doorverwezen naar een zorgprofessional, vraagt deze aanpak voor alle professionals, met name voor de centrale zorgverlener om een andere manier van denken en doen.

Leren van elkaar en de praktijk

Koks: ‘Kern en kracht van de aanpak is het versterken van de netwerksamenwerking van professionals in het sociaal en het zorgdomein. Met als doel een betere kwaliteit van leven. Een langer termijndoel dus. Dat vraagt om een sterkere regierol van de centrale zorgverlener. Zodat het gezin bij de hand wordt genomen en met oog voor de omgevingsfactoren op maat wordt gekeken welke professional(s) in het netwerk ondersteuning en/of zorg kunnen bieden.’

Voor de deelnemers tijdens de leerlijn was het heel belangrijk dat ze de nieuwverworven kennis en inzichten direct konden spiegelen en toepassen in de praktijk. En dat ze met elkaar van gedachte konden wisselen over herkenbare dilemma’s en hoe je je rol als centrale zorgverlener eigen maakt.