2 maart 2021

Indicatorenbox voor lokale monitoring beschikbaar

Gedragen indicatoren eind 2021 gereed

Om gemeenten, die aan de slag zijn met Kind naar Gezonder Gewicht, te helpen bij monitoring is een verzameling aan voorbeelden indicatoren samengesteld. Eind 2021 zal een wetenschappelijk gedragen set o.b.v. een Delphi studie voor lokale monitoring van de aanpak beschikbaar worden gesteld.

Als je wilt weten of je je doelen bereikt, monitor je deze doelen. Door te monitoren kun je in de gaten houden of je nog op de goede weg zit. En of je je doel gaat bereiken. Hiervoor is het noodzakelijk om één indicator of meerdere indicatoren te formuleren die betrekking hebben op je doelen. 

Om de lokale aanpak van Kind naar Gezonder Gewicht nu te kunnen monitoren - denk aan processen of hoe het gaat met deelnemende kinderen en hun gezin - heeft de coalitie samen met enkele gemeenten een indicatorenbox samengesteld. De verzameling is verwerkt in het Excel-bestand onderaan dit bericht.

Deze voorbeeld indicatoren laten zien wat er momenteel in het veld gebeurt op het gebied van monitoring en welke indicatoren daarbij gebruikt worden. Bij het samenstellen is gekeken naar vergelijkbare aanpakken zoals JOGG en Kansrijke Start, is gebruikgemaakt van indicatoren die gemeenten nu al gebruiken en zijn de quickscan en de module Monitoring en Evaluatie uit de handreiking van Kind naar Gezonder Gewicht ingezet.

Waarvoor kan deze verzameling van voorbeeld indicatoren gebruikt worden?

 • De voorbeeld indicatoren en methoden dienen ter inspiratie en kunnen gemeenten helpen bij het maken van keuzes voor indicatoren. De verzameling is een schets van wat er mogelijk is op het gebied van lokale monitoring van deze aanpak.

  Waarvoor zijn deze indicatoren niet geschikt?

  • Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over de kwaliteit en de bruikbaarheid van de voorbeeld indicatoren, omdat deze verzameling niet met behulp van een wetenschappelijke methode tot stand gekomen is.
  • Het is niet mogelijk om met deze indicatoren een effect-evaluatie, een social return on investment (SROI) of een kostenbaten analyse uit te voeren. Daarvoor zijn andere methoden noodzakelijk.

  Achtergrondinformatie bij Excel-bestand 

  In het Excel-bestand zijn de voorbeeld indicatoren ingedeeld naar de vijf monitoring-niveaus van de module Monitoring en Evaluatie. Voor ieder monitoring-niveau is een apart tabblad ingericht:

  • Ketenontwikkeling
  • Interprofessionele samenwerking
  • Ondersteuning en zorg
  • Casusregie en logistiek
  • Kind en Gezin

  Per tabblad/niveau zijn (indien bekend) voor iedere indicator de volgende vijf aspecten beschreven:

  • Doel (wat wil je weten)
  • Gewenste uitkomstmaten/indicatoren
  • Methode/instrument dat gebruikt kan worden voor de indicator
  • Onderbouwing waarom de indicator relevant kan zijn
  • In welk document de indicator genoemd wordt