26 mei 2023

Mijlpaal: Centrale zorgverlener en gecombineerde leefstijlinterventie vergoed uit basisverzekering

Goed nieuws! Vanaf 1 januari 2024 wordt de centrale zorgverlener en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen*, als onderdeel van de landelijke ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, vergoed uit de basisverzekering. Een mooi resultaat waar JOGG samen met vele partners aan heeft bijgedragen. De praktische uitvoering van deze ketenaanpak is de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht van JOGG.

Met deze aanpak zorgen gemeenten voor passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Binnen de aanpak is de centrale zorgverlener de spin in het web. Als vast aanspreekpunt begeleidt de centrale zorgverlener kind en gezin, betrekt de juiste hulpverleners en kijkt met een brede blik naar de behandeling, oorzaken en situatie. Ook de GLI is een onderdeel van de brede aanpak. De centrale zorgverlener en de GLI zijn belangrijke elementen in de zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht, welke nu structureel gefinancierd gaan worden uit de basisverzekering.

Naast de rol van de centrale zorgverlener en de GLI is er binnen de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht een breed netwerk nodig van professionals uit het sociaal- en zorgdomein en aanbod, zoals schuldhulpverlening en beweegaanbod in de wijk. Zo kan er voor kind en gezin maatwerk geboden worden om te werken aan een betere kwaliteit van leven. Om dit te realiseren zijn er afspraken gemaakt in het GALA en IZA zodat gemeenten en zorgverzekeraars samen werken aan passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht.

JOGG ondersteunt lokaal en regionaal bij de implementatie van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Onderdeel van deze ondersteuning is bijvoorbeeld de opleiding voor centrale zorgverleners, in samenwerking met NSPOH en NCJ, advies van onze adviseurs en experts, tools en materialen en kennisdeling.

Meer weten over de aanpak of ondersteuning nodig bij planvorming i.r.t. GALA en IZA? Kijk op de website www.kindnaargezondergewicht.nl of neem contact op met jouw accounthouder.

Wil je meer lezen over de beleidsregel van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA), kijk dan hier.

* Vergoeding van de CZV en GLI in basisverzekering geldt voor kinderen met overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeit en obesitas.