12 maart 2024

Preventiematrix overgewicht & obesitas

De preventiematrix overgewicht en obesitas is een handige tool waarmee je komt tot een passend overzicht van maatregelen en voorzieningen op de vier preventieniveaus (beschreven in de bijlage van de hieronder downloadbare preventiematrix) als invulling van je lokale integrale aanpak. Dit geldt voor zowel de collectieve JOGG-aanpak, als voor de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Het is hierbij van belang dat er verbinding is tussen professionals uit het preventieve domein (collectief) en het zorg domein (individueel) en dat deze professionals elkaar kennen en weten wat er al is ingericht in de gemeente. Deze matrix helpt je om dit goed in kaart te brengen.


Met wie kan je deze matrix het beste invullen?

We raden aan om de preventiematrix te bespreken met je lokale JOGG-team of KnGG-team met daarbij bijvoorbeeld de beleidsmedewerker jeugd(zorg), sociaal domein en volksgezondheid, een JGZ-verpleegkundige (of JGZ-arts), de coördinator sociale (wijk)teams en de GGD-adviseur.


Hoe kan je dit het beste doen?

Aan de hand van de tool breng je eerst de huidige situatie in je gemeente in kaart. Zo weet je welke maatregelen en voorzieningen er al in je gemeente zijn en wie daarbij je partners zijn. Bespreek daarna met je JOGG-team of KnGG-team de volgende vragen:

  • zijn de huidige maatregelen en voorzieningen voldoende afgestemd op je doel en doelgroep?
  • Hebben deze het gewenste effect?
  • Zijn ze voldoende op elkaar afgestemd en met partners samengesteld?
  • Is er overlap en/of ontbreekt er iets?
  • Worden de maatregelen en voorzieningen geëvalueerd en bijgesteld?

Zo kun je samen beter bepalen wat er nog nodig is om tot een passende mix op de verschillende preventieniveaus te komen.

Er is sprake van een passende mix van maatregelen en voorzieningen als deze:

  • goed op elkaar is afgestemd;
  • is afgestemd op het doel en de doelgroep(en) waarvoor deze bedoeld is;
  • is samengesteld samen met de juiste partners;
  • periodiek geëvalueerd en bijgesteld wordt, met name voor wat betreft de invulling en uitvoering.


Voorbeeld

Via de download button hieronder zie je een voorbeeld van een ingevulde matrix. Deze geeft een beeld van mogelijke maatregelen en voorzieningen per preventieniveau. Met de blanco matrix kun je zelf aan de slag.

Vragen? Mail naar info@kindnaargezondergewicht.nl.