4 oktober 2023

Social return on investment workshop Almere

Maandag 2 oktober vond de derde Social Return On Investment (SROI) workshop plaats in Almere. Tijdens deze ochtend zijn de maatschappelijke kosten en baten van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht in Almere besproken.

Aanwezig waren onder andere de lokale projectleider, centrale zorgverlener, preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de Kinderkliniek, GGD, de gemeente en de VNG. De aanwezigen kijken terug op een intensieve en interessante middag waar iedereen leert van elkaars ervaringen. 

Deze lokale workshop gaat samen met zes andere lokale en regionale workshops en uitgebreid onderzoek de basis vormen voor de op te stellen landelijke SROI. Deze landelijke SROI geeft straks weer hoe de maatschappelijke kosten en baten van de aanpak Kind naar Gezond Gewicht zich verhouden.  

Waarom doen we deze SROI workshops? 

Bij het implementeren van Kind naar Gezonder Gewicht gaan kosten gepaard. Voor de belanghebbende lokaal is er geen twijfel dat deze aanpak de gezondheid van kinderen verbetert. Echter, structurele financiering ontbreekt tot op heden nog. Opschaling is nodig om de impact te kunnen vergroten. Hoe ziet de impact er nu uit, wat is er nodig om deze te vergroten en hoe kan dat worden vorm gegeven? Daar gaan we tijdens deze workshops met elkaar over in dialoog. De workshop in Almere was één van de zeven workshops in het kader van de SROI-verkenning.  

Uiteindelijk levert dit zeven lokale social return on investment analyses op, welke gebruikt worden om een landelijke SROI te maken. Deze zal begin 2024 gepresenteerd worden en gedeeld worden met hele netwerk van Kind naar Gezonder Gewicht.