27 juli 2023

Uitnodiging leerkring adolescenten

Meedoen aan de leerkring Adolescenten op 20 september 2023? 

Ben je als projectleider of centrale zorgverlener aan de slag met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht voor de leeftijdsgroep tot en met 18 jaar? Of is jouw gemeente nu actief voor kinderen (tot 12 jaar) en wil je de aanpak uitbreiden richting de adolescenten (12 – 18 jaar)? Hoe zorg je er dan voor dat de gezinsgerichte aanpak goed aansluit op de leefwereld van de adolescenten? Meld je nú aan voor de eerste leerkring over dit thema en ga in gesprek met andere professionals om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.  

Over de Leerkring 

Een centrale zorgverlener heeft een motiverende, regisserende en ondersteunende functie richting kind en gezin. Het aansluiten bij de ondersteuningsbehoeftes en een band opbouwen met het gezin zijn essentiële factoren voor een succesvol traject. Maar adolescenten zijn op zoek naar hun eigen identiteit, zetten zich juist af tegen hun ouders en willen autonomie. Wat is het verschil tussen het begeleiden van kinderen of adolescenten? Waar dien je rekening mee te houden als centrale zorgverlener bij de ondersteuning van een adolescent? Dien je als projectleider wellicht andere professionals aan te haken in het netwerk?

Tijdens deze leerkring willen we met elkaar leren wat er nodig is om de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht succesvol in te zetten voor adolescenten. 

   

Deelnemers  

Deze leerkring is van meerwaarde als jullie gemeente al (ruime) ervaring heeft met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Én als je graag wilt leren, kennis wilt ophalen en delen, scherpstellen, lessen formuleren samen met andere gemeenten en professionals. Zo zorgen we ervoor dat adolescenten en gezinnen waar sprake is van gezondheidsproblemen, en specifiek overgewicht/obesitas, beter ondersteund kunnen worden. 

Wij geloven dat de leerkring het meest oplevert als zowel de inzichten van projectleiders Kind naar Gezonder Gewicht en centrale zorgverleners mee worden genomen. Deel deze uitnodiging daarom gerust met collega’s. De opbrengst van de leerkring delen we uiteraard onderling maar ook breder in het JOGG-werknet. 

Programma  

De leerkring bestaat uit 3 of 4 bijeenkomsten. De exacte invulling van het programma bepalen we samen en wordt mede ingevuld aan de hand van jullie ervaringen en vraagstukken.   Het uitwisselen van kennis en ervaring aan de hand van verschillende werkvormen en inspirerende sprekers uit het veld staat centraal tijdens de bijeenkomsten. Madeline van Riemsdijk is procesbegeleider bij de leerkring. Zij is werkzaam als KnGG-expert, betrokken bij de opleiding van centrale zorgverlener en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van bijeenkomsten.  

Aan het eind van iedere bijeenkomst blikken we terug of de sessie waardevol is geweest, en wat belangrijk is om mee te nemen voor de volgende keer. 

Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst is op een centrale locatie in Utrecht. Voor de andere 2 of 3 bijeenkomsten bespreken we met elkaar wat de meest waardevolle aanpak is en plannen we deze met elkaar in. De eerste bijeenkomst vindt plaats op:  

  • Woensdag 20 september, 9.30 -13.00 in Utrecht, incl. lunch 

Heb je interesse om deel te nemen aan deze leerkring, schrijf je dan nú in met max. 2 personen per gemeente via trainingen@jogg.nl ovv leerkring Adolescenten.

Vragen? Neem dan contact op met Guido van 't Leven