26 juni 2023

Bijeenkomst ketenaanpak overgewicht en obesitas in Twente

Op 13 juni vond in Medisch Spectrum Twente een refereeravond plaats over de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas in Twente plaats. Het was een geslaagde avond en mooie opkomst.

Het ontstaan van overgewicht kan zeer complex zijn. Goed dus dat professionals uit heel Twente tijdens deze refereeravond meegenomen zijn in signalering van overgewicht en obesitas bij kinderen. En het belang van motiverende gespreksvoering en praktische tips daarbij. Ook kregen de aanwezigen tips en tricks vanuit de kinderfysiotherapie en kinderdiƫtetiek.

Adviseur Kind naar Gezonder Gewicht bij JOGG Emma van den Eynde lichtte de basis van een ketenaanpak toe: samenwerking in de praktijk tussen het sociaal en medisch domein met de JOGG-methodiek Kind naar Gezonder Gewicht. Samen met beleidsmedewerker Nancy Gerritsen vertelde JOGG-regiocoordinator Tessa Huisjes wat er allemaal op dit onderwerp loopt in Twente. Gemeenten en GGD Twente hebben een rol in zowel de collectieve als individuele preventie. De Twentse JOGG-gemeenten en partners werken samen aan een gezonde leefomgeving. Ook verkennen ze hoe de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht ingezet kan worden in Twente.

Wil je meer weten over Kind naar Gezonder Gewicht in Twente, neem dan contact op met Tessa Huisjes (t.huisjes@ggdtwente.nl)