23 juni 2023

Workshop Praten over Gewicht Zwolle

Dinsdag 16 mei vond een netwerkbijeenkomst plaatst over Kind naar Gezonder Gewicht in Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. een workshop Praten over Gewicht gegeven aan verschillende professionals van het netwerk door een expert KnGG, adv de Handleiding die JOGG hiervoor heeft ontwikkeld. De organisatie van deze bijeenkomst bestond verder uit de beleidsadviseur Vitaal en gezond & Diversiteit en inclusie, twee centrale zorgverleners, en projectleider Emilie Krol. Zij vertelt hoe deze dag ervaren is en welke vervolgstappen Zwolle neemt op dit thema. 

“Centrale zorgverleners kregen bijvoorbeeld reacties als; ‘oh dus jij komt ons zeggen hoe we gezonder moeten eten, omdat mijn dochter te dik is’. Zo’n binnenkomst is geen fijne start.”

Zwolle heeft zelf het initiatief genomen in het geven van deze workshop. Waarom was dat?
De centrale zorgverleners merkten dat gezinnen met bepaalde verwachtingen waren aangemeld. Ze kregen bijvoorbeeld reacties als; ‘oh dus jij komt ons zeggen hoe we gezonder moeten eten, omdat mijn dochter te dik is’. Zo’n binnenkomst is geen fijne start. Een centrale zorgverlener staat dan 1-0 achter, terwijl het vaak gaat om mensen die al behoorlijk ‘zorgmoe’ zijn. Zo kwamen we op het idee om de professionals in het veld, die signaleren en aanmelden, mee te nemen in hoe ze een gevoelig onderwerp als overgewicht ter sprake kunnen brengen.

Welke professionals waren er aanwezig?
Het ging om medewerkers van een revalidatiecentrum (zij zien veel kinderen met obesitas), fysiotherapeuten, diëtisten, buurtsportcoaches en medewerkers van sociaal wijkteams. Ook was er een medewerker van de GGD aanwezig, die een rol speelt bij de regionale coördinatie rondom KnGG. IB’ers waren uitgenodigd, maar konden niet. Hetzelfde geldt voor huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.

Welke thema’s hebben jullie tijdens de workshop behandeld?
De workshop ging in op het hebben van vooroordelen en woordkeus.

Wat waren de eerste reacties van de deelnemers?
De deelnemers waren actief tijdens de bijeenkomst. Ze kwamen met voorbeelden. Er ontstond al snel een vruchtbaar groepsgesprek.

Wat zijn de vervolgstappen voor KnGG in Zwolle?
Er is een werkafspraak gemaakt dat professionals die zich zorgen maken over een kind met overgewicht contact kunnen opnemen met de centrale zorgverleners. In overleg wordt dan besproken wat een passend vervolg voor het kind is. Als vervolg op deze eerste netwerkbijeenkomst en workshop wordt later een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. Ook wordt er een klankbordgroep ingericht, die bestaat uit een aantal professionals uit het veld die samenwerken met de centrale zorgverleners aan de KnGG aanpak. Deelnemers van de workshop worden als eerste benaderd om mee te denken in de klankbordgroep.