28 februari 2022

Care for Obesity vraagt aandacht voor onderzoek naar brede aanpak Kinderobesitas

"Kinderobesitas is een complexe ziekte. Het hangt samen met veel meer dan met alleen maar eten en bewegen"

Jutka Halberstadt is universitair docent Kinderobesitas aan de VU en landelijk projectmanager van Care for Obesity aan de VU Amsterdam. Jutka legt in onderstaande video uit waarom een brede aanpak noodzakelijk is bij kinderobesitas. Met deze campagne vraagt de VU Amsterdam aandacht en fondsen voor onderzoeksprojecten.