8 maart 2022

Aanpak Kind naar Gezonder Gewicht provinciaal vormgegeven

Keigezond Limburg: ieder kind een gezonde toekomst


Met de aanwezigheid van niemand minder dan staatssecretaris van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Maarten van Ooijen en gedeputeerde van Provincie Limburg: Madeleine van Toorenburg werd maandag 7 maart de Kick-off van Keigezond Limburg gevierd. Voor de allereerste keer wordt er op provinciaal niveau vormgegeven aan de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht.

v.l.n.r. Gedeputeerde Provincie Limburg Madeleine van Toorenburg, Staatssecretaris VWS Maarten van Ooijen en Directeur-bestuurder JOGG Marjon Bachra.
“‘Kinderen met overgewicht vragen onze aandacht. Hun kwaliteit van leven kan daar flink onder lijden. Nu én later. De Limburgse aanpak laat zien waarmee kinderen en gezinnen succesvol geholpen zijn om op gezond gewicht te komen en blijven. We kunnen allemaal veel leren van Limburg!’”
Staatssecretaris Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen


In Limburg wordt met met de JOGG-aanpak al langere tijd gewerkt aan een gezondere leefomgeving voor kinderen en jongeren in het algemeen. Met de Limburgse aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, Keigezond Limburg, is er specifieke aandacht voor kinderen met overgewicht en obesitas. Provincie, zorgverzekeraars, gemeenten, huisartsenzorggroepen, ziekenhuizen, GGD’en en tal van andere organisaties zetten samen de schouders onder de nieuwe aanpak. 

Positieve impuls

1 op de 7 kinderen in Nederland heeft overgewicht en/of obesitas. Ook in Limburg ligt een stevige uitdaging als het gaat om het ondersteunen van deze kinderen en het gezin. Om die reden zijn de regio’s Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg een samenwerking gestart om deze gemeenschappelijke opgave aan te gaan als één Limburgse alliantie, die door Provincie Limburg ondersteund wordt vanuit de Sociale Agenda. Het doel is om de komende drie jaar 1.300 kinderen met overgewicht & obesitas te ondersteunen naar een gezondere leefstijl en een gezonder gewicht.

De aanpak geeft een helpende hand en positieve impuls aan kinderen en hun omgeving. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ze met coaching en begeleiding stap voor stap werken aan het creëren van een gezondere leefstijl. De centrale zorgverlener en kinderleefstijlcoach zijn de spil in dit netwerk.

Integrale samenwerking draagt bij aan succes

Met Keigezond Limburg zijn op provinciaal niveau preventie en zorg met elkaar verbonden vanuit zowel het sociaal - als het zorgdomein, met een brede blik op het kind en z’n omgeving. Gemeenten en zorgverzekeraars CZ en VGZ financieren de ondersteuning en begeleiding van de kinderen, ieder binnen het eigen domein. De monitoring en evaluatie van deze aanpak is in handen van de Academische Werkplaats Zuid-Limburg, MUMC+ en beiden GGD’en. De verwachting is dat deze aanpak zo goed aanslaat, dat deze in de basisverzekering wordt opgenomen.

De alliantie speelt een belangrijke rol om de netwerkaanpak daar waar nodig verder vorm en inhoud te geven, zodat er een succesvolle opzet, implementatie en uitrol in Limburg plaats kan vinden. Een voor Nederland unieke samenwerking. Alles met het doel om kinderen en gezinnen passende ondersteuning te bieden, hun zelfredzaamheid te vergroten en waarbij zij zelf regie nemen en houden.

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht is een onderdeel van JOGG. Kijk voor meer informatie over de JOGG op JOGG.nl en over de Limburgse provinciale aanpak op keigezondlimburg.nl.