13 april 2020

In gesprek met Annelijn de Ligt

'Kind naar Gezonder Gewicht voor een kansrijke toekomst'

Projectleider Gezond Opgroeien | Zaanstreek-Waterland en teamlid JOGG-Zaanstad

“Na school zitten ze vast alleen maar te gamen en mogen ze alles eten wat ze willen”, zegt mijn duo leerkracht als we het hebben over de leerlingen met overgewicht in onze groep 5 van de Zaanse Zomerschool. Mijn duo weet dat ik me als teamlid JOGG-Zaanstad dagelijks inzet voor een gezonder gewicht van kinderen. Gedurende drie weken was ik deze zomervakantie weer even juf… en ervaar ik hoe hardnekkig de problematiek én vooroordelen rond gewicht zijn."

Als te weinig bewegen en ongezonde voeding het enige probleem waren, dan zou de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) niet nodig zijn. Zaanstad mocht als één van de acht proeftuingemeenten bijdragen aan de ontwikkeling van deze aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Kern van KnGG is dat één professional vast aanspreekpunt is en een vertrouwensrelatie opbouwt met het gezin, waar vaak meerdere problemen spelen.

Onmisbare spin in het web

Deze Centrale zorgverlener coördineert, zolang dit nodig is, de samenwerking tussen andere betrokken professionals, het kind en het gezin. Het gezin bepaalt zelf de doelen. Dit werkt goed. Want ieder kind en gezin is anders. De Centrale zorgverlener is als spin in het web onmisbaar gebleken bij de uitvoering van KnGG in de regio Zaanstreek Waterland. Voor gezinnen en voor collega professionals. Extra pijnlijk is dat juist deze financiering niet structureel geregeld is.

Besparingen gezondheidszorg

Wie gaat betalen voor deze alleskunner, die naast medische kennis ook veel weet over gedragsverandering, opvoeding en systeemdynamiek? Die zowel gezinnen kan motiveren als betrokken professionals coacht in de juiste benadering? De zorgverzekeraar? Op de lange termijn levert de aanpak mogelijk zelfs besparingen op in de gezondheidszorg. Maar nog belangrijker is de impact op het welbevinden van de kinderen en daarmee ook hun toekomstperspectief. Een kansrijke toekomst.

“"Investeer structureel in de cruciale rol van Centrale zorgverlener bij de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht"”

Mijn voorstel: de regeling 'Centrale zorgverleners'

Mijn voorstel aan het ministerie van VWS is dan ook: introduceer de regeling ‘Centrale zorgverleners’ (40% rijk – 60% gemeenten, net als de regeling Buurtsportcoaches) en verdeel het beschikbare budget niet alleen op basis van het aantal kinderen, maar ook op basis van achterstanden in gemeenten. Want niet ieder kind met overgewicht heeft meteen een Centrale zorgverlener nodig! Soms kan JGZ de begeleiding prima bieden vanuit bestaande uren.

Een eerste stap gezet

Van de zes leerlingen met overgewicht in onze zomerklas is er één meisje waar ik me echt zorgen over maak. Ze is erg op zichzelf, heeft geen energie en kan zich niet focussen op haar werk. Ze slaapt erg slecht, vertelt ze. Ze praat er verder liever niet over. Als moeder haar ophaalt bij het hek spreek ik haar aan over wat me is opgevallen en vraag ik of ze het goed vindt dat ik haar gegevens deel met mijn collega van Centrum Jong. Dat mag gelukkig! Wie weet komt ook bij dit gezin binnenkort een Centrale zorgverlener over de vloer. Een eerste stap naar een kansrijke toekomst?”