2 maart 2020

In gesprek met Anita Keuning

Binnen de gemeente Smallingerland ontstaat weer oprechte aandacht voor mensen

Centrale zorgverlener | GGD Fryslân

Dankzij verschillende initiatieven en vele betrokkenen is binnen de gemeente Smallingerland al jaren bewust aandacht voor een gezonde leefstijl onder jongeren. “De kans om deel te nemen aan de landelijk proeftuin C4O heeft bijgedragen aan het verstevigen van onze lokale aanpak. De positieve energie binnen de onze gemeente draagt daaraan beslist bij!”

Centrale zorgverlener én jeugdverpleegkundige Anita Keuning
“"Kinderen zijn niet geholpen met uitsluitend signaleren en een medische benadering. Daarvoor zijn meer en langdurige activiteiten nodig"”

Aan het woord is jeugdverpleegkundige en een van de Centrale zorgverleners, Anita Keuning, in dienst van de GGD Fryslân. In die laatste rol treedt zij op als coördinator van de samenwerking tussen alle professionals en is zij aanspreekpunt voor het kind en het gezin. “In bepaalde wijken zagen we dat het gewicht van kinderen toenam en al snel concludeerden professionals dat signaleren en alleen een medische benadering onvoldoende effect hadden. Ook de gemeente erkende dat er meer nodig was. We wilden niet wachten tot kinderen het medische circuit in moesten, maar kijken welke preventieve mogelijkheden er zijn om kinderen en ouders de juiste tools te geven.”

De weg voor gezonde initiatieven vrijgemaakt

Dat bracht uiteindelijk een beweging met mooie resultaten op gang. “Binnen de gemeente wordt al sinds 2012 met de JOGG aanpak gewerkt en eveneens met de Gezonde School-aanpak. Hierdoor was de weg voor andere gezonde initiatieven al vrijgemaakt. Een mooi voorbeeld is alweer de derde groep tienermeiden, die samen met stichting LaForsa (bedoeld voor jonge kwetsbare meiden), werkt aan hun conditie en weerbaarheid. Maar, nog belangrijker met elkaar in gesprek gaan. Sinds de eerste groep wordt dit afgesloten met een gezondheidsmarkt waar de supermarkt (als PPS-partner) dan weer gratis fruit levert. We hebben binnen de gemeenschap echt stenen verlegd. De volgende stap is dat ouders en kinderen ons ook weten te vinden. Daar werken we nu aan.”

Oprechte aandacht voor mensen

Anita komt uit de tijd dat zij als wijkverpleegkundige bij de mensen thuiskwam en vanuit haar opleiding meekreeg dat je breed moet kijken. “Door alle regels zijn we dat kwijtgeraakt en zijn we losse eilandjes geworden. Ik vind het goed dat dit wordt erkend en dat we het hierover met elkaar hebben om dat te doorbreken. Dat dwingt deze werkwijze bijna af. Binnen de gemeente Smallingerland, mede dankzij de cruciale financiële middelen en de lange adem van de beleidsmedewerkers, ontstaat weer oprechte aandacht voor mensen, die het niet alleen kunnen. Het geeft mij enorm veel energie dat ik daar deel van uitmaak. En nog beter: we zien een daling van het percentage overgewicht bij kinderen in  Smallingerland.”

De gemeente Smallingerland besteedt sinds acht jaar gericht aandacht aan kinderen met overgewicht en obesitas. Zij waren een van de proeftuingemeenten dat bij heeft gedragen aan het ‘Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (in 2018  uitgegeven door Care for Obesity, een project van de Vrije Universiteit Amsterdam).