11 mei 2021

In gesprek met Talitha Meine Jansen

‘Overgewicht bedreigt niet alleen de gezondheid’

In de Utrechtse aandachtswijken Zuilen en Overvecht komt overgewicht bij kinderen meer voor dan gemiddeld. In sommige subwijken is 1 op de 3 kinderen te zwaar. Dit prikkelt Talitha Meine Jansen (kinder-)diëtist bij Careyn, om zich te verdiepen in deze doelgroep en samen te werken met onder andere de jeugdgezondheidszorg en de gemeente Utrecht. ‘Het gaat om een grote groep. Dit zijn de volwassenen van morgen.’

Werkgroepen 

Eén ding weet Talitha zeker: ‘Als diëtist kun je dit niet in je eentje! Om een passende aanpak voor een gezin te maken, maken we in Utrecht gebruik van een stroomdiagram. Hierin zijn het proces, de visie en mogelijkheden rondom samenwerking uitgewerkt. De werkgroepen die we enkele jaren geleden instelden voor het maken van dit stroomdiagram, zijn nog steeds actief om te evalueren, finetunen, met elkaar af te stemmen en om zo veel mogelijk professionals in de wijk op dezelfde manier te laten werken.’

Factsheets 

‘In de visie van Kind naar Gezonder Gewicht, die breed kijkt naar gezin én kind, kan ik me goed vinden; hij onderstreept mijn eigen ervaringen. Het is niet zo simpel als: ga gezonder eten en meer bewegen, dan is het vanzelf opgelost. Het is zo belangrijk om echt naast een gezin te gaan staan, mee te kijken, mee te denken en van daaruit de hulp te bieden die past en helpend is. De factsheets en andere documenten uit de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht gebruik ik om deze visie toe te lichten in de werkgroepen en in de post-hbo basisopleiding Kindervoeding en -diëtiek.’

“Ik declareerde niet alle uren, om voldoende vergoede behandeltijd over te houden.”

Talitha zou graag zien dat vanuit de basisverzekering meer behandeltijd wordt vergoed. ‘Ik begeleidde bijvoorbeeld een jongen en zijn moeder, waarbij al in het eerste gesprek duidelijk werd dat moeder niet goed kon omgaan met ogenschijnlijk basale adviezen. Zo wist zij niet welke inkopen ze moest doen en hoe ze dit klaar moest maken. Ze kreeg al hulp van het buurtteam; hier lag ook voor dit probleem een kans. Ook werd gaandeweg duidelijk dat moeder onvoldoende grip had op het gedrag van haar zoon, zoals gamen en bedtijd. Met toestemming van moeder legde ik contact met de jeugdverpleegkundige om te vertellen dat moeder wel wilde, maar dat de vaardigheden ontbraken. In overleg is toen besloten de behandeling bij de diëtist te pauzeren en moeder op dit moment steviger te ondersteunen bij de opvoeding. Daarnaast informeerde ik de huisarts over het verloop. Om voldoende vergoede behandeltijd over te houden voor het moment dat moeder daar wel aan toe is, heb ik ruim een uur overlegtijd niet gedeclareerd. Maar had ik die tijd niet genomen, dan waren moeder en zoon wederom tegen een muur aangelopen.’

Preventie 

Ook benadrukt Talitha het belang van preventie. ‘In het verleden heb ik met collega’s op diverse manieren bijgedragen aan het herzien van het voedingsbeleid in de kinderopvang en op basisscholen. Zo waren we bij ouderavonden, gaven we voorlichting aan leerkrachten en advies aan gezondheidsadviseurs. Deze preventieactiviteiten werden vergoed vanuit Gezonde School, subsidie-aanvragen of andere preventiegelden. Dit heeft ertoe geleid dat in meerdere achterstandswijken in Utrecht water en fruit nu de norm zijn voor het 10-uurtje. Hierdoor is hetvoor kinderen in deze wijken normaler geworden om water te drinken en behoren groenten en fruit meer tot de dagelijkse snacks.’

Eén dossier 

‘Een ander verbeterpunt is dat professionals uit de eerste en tweede lijn elkaar niet altijd goed kennen en dus niet precies weten welke expertise beschikbaar is’, vervolgt Talitha. ‘In de samenwerking zou ik vervolgens heel graag één dossier zien. Deze week was een moeder bijvoorbeeld verbaasd dat ik de groeicurve van haar kind niet online kon inzien. Bij verwijzing door de jeugdverpleegkundige krijg ik deze curve wel te zien en soms informeert zij mij ook tussentijds, maar ik ben niet altijd op de hoogte van de meest recente meetgegevens en vice versa.’ Kortom, er is nog voldoende werk aan de winkel!