20 april 2022

Intervisie voor centrale zorgverleners

Voor de kwaliteit van de uitvoering van je rol als centrale zorgverlener is het van belang om met enige regelmaat stil te staan bij wat je doet en de wijze waarop je dit doet. Ook is het van belang om de situaties waar je tegenaan loopt in de vorm van een casus te kunnen bespreken met collega’s. Dit levert vaak nieuwe inzichten op die kunnen helpen bij het zetten van een volgende stap. Deze manier van kwaliteitsborging willen we ook in 2022 graag ondersteunen vanuit KnGG door het faciliteren van intervisie.

Hoe ziet dit er uit?

Vanuit KnGG willen we graag vaste intervisiegroepen gaan vormgeven voor centrale zorgverleners binnen de diverse regio’s in het land. De groepen bestaan deels uit directe collega’s, maar ook uit CZV’s vanuit omliggende organisaties. Dit om het in de toekomst mogelijk te maken om makkelijk fysiek bij elkaar te komen. Een intervisiebegeleider maakt jullie wegwijs in het proces van de intervisiestappen. Dit jaar zullen 2 intervisiemomenten plaatsvinden.

Meld je aan via deze link, of laat weten als je geen gebruik wilt maken van de intervisie of dit al elders volgt.

We willen alle centrale zorgverleners vragen om uiterlijk 8 juni 2022 dit formulier in te vullen zodat we dan de intervisiegroepen kunnen samenstellen en de online-intervisie kan worden ingepland.

Mocht je nog vragen hebben over deze intervisie neem dan contact op met Ondine Engelse of Nicolle Verstraeten via e-mailadres: kngg@ncj.nl