7 april 2022

Leerkring: samenwerking met lokale (wijk)teams

Kind naar Gezonder Gewicht Leerkring samenwerking met lokale wijkteams

Wat vraagt het om gezinnen met gezondheidsproblemen, zoals overgewicht te begeleiden en hoe werken de lokale teams hierin samen met het sociaal en zorgdomein? Hebben de lokale jeugd-, wijk- of buurteams in jouw gemeente oog voor onderliggende factoren die gezondheidsproblemen, zoals overgewicht veroorzaken? Bij JOGG willen we kijken hoe de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht aansluit bij de ondersteuningsstructuur voor jeugd in jouw gemeente? Wil jij hierover in gesprek en met andere professionals kennis uitwisselen? 

Dan is nú het moment om je aan te melden voor de eerste leerkring over dit thema.

Over de leerkring

Hoe zorg je dat de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht aansluit bij de infrastructuur van het lokale wijk- of jeugdteam?Een brede blik en het verbinden van het zorg en sociaal domein zijn de uitgangspunten van de Kind naar Gezonder Gewicht aanpak, een onderdeel van JOGG. Het meeste effect met de aanpak behaal je wanneer je de visie van een brede blik in de lokale infrastructuur van zorg en ondersteuning voor de jeugd in jouw gemeente opneemt.

Bij deze leerkring willen we enerzijds leren: hoe je de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht zo implementeert en organiseert dat deze aansluit bij de werkzaamheden van het lokale team in jouw gemeente en bijdraagt aan integrale samenwerking. Er is geen kant-en-klare-oplossing omdat ieder lokaal wijk- of jeugdteam anders is qua samenstelling en opdracht.

Anderzijds willen we ook leren van het lokale team: wat heeft dit team nodig om (samen) te werken aan een gezonde jeugd én specifiek om kinderen met overgewicht of obesitas passende ondersteuning en zorg te bieden.

Deelnemers

Deze leerkring is van meerwaarde als:

1. Als jullie gemeente al (ruime) ervaring heeft met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Meld je dan hier aan

2. Je teamleider bent van een lokaal wijk-, buurt-, of jeugdteam en je meer oog wilt voor gezondheidsproblemen én de samenwerking tussen het sociaal en zorgdomein versterken? Werkt jouw gemeente nog niet met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, maar zie je wél mogelijkheden vanuit jouw rol en denk je graag mee in hoe lokale teams invulling kunnen geven aan een integrale blik op gezondheidsproblemen en hun rol hierin? Meld je dan aan.

Én je graag wilt leren, kennis wilt ophalen en delen, scherpstellen, lessen formuleren samen met andere gemeenten en professionals. Zodat kinderen en gezinnen waar sprak is van gezondheidsproblemen, en specifieke overgewicht of obesitas, beter ondersteund kunnen worden door optimale samenwerking en verbinding tussen de centrale zorgverleners en de lokale teams. Wij geloven dat de leerkring het meest oplevert als zowel de inzichten van projectleiders Kind naar Gezonder Gewicht, beleidsmedewerkers uit het sociaal domein én teamleiders van wijkteams worden meegenomen. Deel deze uitnodiging daarom gerust met collega’s.

Uiteraard zullen we de waardevolle lessen die we tijdens deze leerkring opdoen ook delen met de overige KnGG-gemeenten.

Programma

De leerkring bestaat uit 3 bijeenkomsten. De exacte invulling van het programma bepalen we samen en wordt mede ingevuld aan de hand van jullie lokale situatie en de vraagstukken die er leven. Het uitwisselen van kennis en ervaring aan de hand van verschillende werkvormen en inspirerende sprekers uit het veld staat centraal tijdens de bijeenkomsten. Marloes Westerveld is procesbegeleider bij de leerkring. Zij is werkzaam bij BMC als managing consultant en heeft jarenlange ervaring in welzijns- en zorgvraagstukken.

Je kunt hierbij denken aan: rollen in het netwerk en hoe je dit als gemeente faciliteert en borgt, samenwerking centrale zorgverleners en lokale teams in de praktijk en de brede blik op gezondheid en praten over gewicht door verschillende netwerkpartners. Aan het eind van iedere bijeenkomst blikken we terug; wat is waardevol en wat is belangrijk om mee te nemen voor de volgende bijeenkomst.

Bijeenkomsten

Binnen deze leerkring komen we in totaal 3 keer samen: 2 keer op een centrale locatie in Utrecht en 1 keer online.

  • Donderdag 19 mei, 10u-13u in Utrecht, incl. lunch
  • Donderdag 16 juni, 9.30u-11.30u Online
  • Donderdag 22 september, 10u-13u in Utrecht, incl. lunch

Naast de plenaire bijeenkomsten is er naar behoefte, en op maat, per gemeente ruimte voor een persoonlijke sessie begeleid door een expert Kind naar Gezonder Gewicht van 2 tot 2,5 uur waarin een lokale vraag uit de praktijk centraal staat.

Doe je mee?

Heb je interesse om deel te nemen aan deze leerkring van 3 bijeenkomsten, meld je dan zo snel mogelijk aan. In totaal zijn er 8 plaatsen beschikbaar, bij meer aanmeldingen zal er een selectie worden gemaakt. Heb je vragen mail dan naar info@kindnaargezondergewicht.nl.