8 september 2023

Monitoring en Evaluatie Matrix Kind naar Gezonder Gewicht

Evalueer de impact van de aanpak in jouw gemeente of regio

Deze M&E matrix is bedoeld om je lokale monitoring en evaluatieplan te maken. De basis hiervoor is de indicatorenset voor de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, zoals deze door het RIVM is ontwikkeld. Het monitoren van deze indicatoren geeft informatie die je kunt gebruiken om samen met je netwerk goed geïnformeerd vast te stellen wat er goed gaat, waar mogelijk verbetering nodig is en welke acties hiervoor nodig zijn. Met andere woorden, deze monitor is bedoeld als sturingsinstrument voor je aanpak.

  1. Waarom deze matrix?

    Binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht kun je monitoren op vijf verschillende niveaus, zodat je inzicht krijgt in hoe het loopt op de verschillende aspecten en waar bijsturing nodig is. De matrix beschrijft bij deze niveau's verschillende indicatoren die je kunt meten, met daarbij voorbeelden hoe je dat kunt doen, om het jou als gemeente of regio zo makkelijk mogelijk te maken.

  2. Hoe gebruik je de matrix?

    Dit format is bedoeld ter inspiratie. Per monitoringsniveau staan de vastgestelde M&E vraag en indicator. Daaronder kan je het zelfgekozen meetinstrument en doelgroep bij wie je de informatie verzameld invullen. Er staan al enkele voorbeelden genoemd. De formulieren met de gekozen indicatoren kunnen worden toegevoegd aan het lokale M&E-plan.