1 september 2023

Workshop informatie symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Op 14 september 2023 vindt het symposium netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas plaats. Vanwege de grote belangstelling is inschrijven helaas niet meer mogelijk. Heb je je al eerder aangemeld? Lees dan hieronder de uitgebreide informatie over de workshops die in twee rondes plaats zullen vinden tijdens het symposium. Om het ontvangst soepel te laten verlopen is het fijn als je de informatie hieronder al hebt doorgenomen zodat je bij het aanmelden gemakkelijk je voorkeuren voor de workshops aan kunt geven. 

Workshop 1: Praten over persoonlijke waarden en netwerkwaarden helpt om koers te houden

Derde verdieping

Zaal: Agora 1

In deze workshop staan we stil bij het belang en de rol van persoonlijke waarden en netwerkwaarden. Om een lokaal netwerk te ontwikkelen is het belangrijk om aandacht te hebben voor zowel structuur als cultuur. Persoonlijke- en netwerkwaarden kunnen helpen om sturing te geven aan het proces rondom netwerkontwikkeling. Met behulp van het waardenspel voor integrale zorg van Vilans krijgen we tijdens deze workshop inzicht in wat ons drijft en wat ons helpt bij het concreet maken van persoonlijke waarden, organisatiewaarden en netwerkwaarden. En wat deze waarden betekenen voor de lokale netwerkstructuur.

Door: Nick Zonneveld (Senior onderzoeker Vilans, promovendus Tilburg University)

Max. 80 deelnemers

Workshop 2: Stigmatisering (kinder)obesitas

Derde verdieping

Zaal: Agora 4

Stigmatisering heeft veel impact op kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin. Het kan onder andere leiden tot een negatief zelfbeeld, sociaal isolement en vermindert de kans tot het duurzaam veranderen van hun leefstijl. Tijdens de workshop zoomen we in op vooroordelen en stigma’s in de praktijk, bij beleid en in de wetenschap. Wat maakt het tegengaan van stigmatiseren lastig en welke rol kun jij daarin spelen? Na de workshop zijn deelnemers zich bewust van de soorten stigma’s waarmee kinderen en hun naasten te maken krijgen, de gevolgen daarvan, begrijpen deelnemers wat de aanpak van obesitas bij kinderen zo complex maakt en hebben zij praktische handvatten gekregen om stigmatisering tegen te gaan.

Door: Merel van Dorp (dagvoorzitter, journalist en socialwetenschapper) & Leandra Koetsier (Post-doctoraal onderzoeker en docent C4O/VU)

Max. 50 deelnemers

Workshop 3: Kwaliteit van leven en praten over gewicht

Derde verdieping

Zaal: Agora 2

Deze workshop, opgesteld in samenwerking met een moeder van een kind met obesitas, biedt inzicht in de vele manieren waarop obesitas het welzijn en de gezondheid van opgroeiende kinderen kan beïnvloeden. We bespreken hoe effectief te communiceren over dit gevoelige onderwerp en benadrukken het belang te begrijpen hoe het kind zich voelt en wat het wil en kan verbeteren. Verschillende benaderingen, waaronder het gebruik van vragenlijsten, worden behandeld, terwijl we deelnemers aanmoedigen om hun eigen ervaringen en inzichten te delen.

Door: Bibian van der Voorn (obesitas arts en projectleider Care for Obesity)

Max. 45 deelnemers

Workshop 4: Hoe goed ken jij de drijfveren van jouw doelgroep?

Derde verdieping

Zaal: Agora 5

In deze interactieve workshop duiken we in de leefwereld van ouders en kinderen en hun blik op verschillende gezondheidsthema’s. Tijdens de workshop delen we tips en adviezen om programma’s, interventies en communicatie nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de doelgroep. Dit doen we aan de hand van social marketingprincipes, oftewel marketing voor sociale vraagstukken. Is dat manipulatief? Zeker niet. Met deze aanpak leer je hoe je waarde kunt toevoegen door de doelgroep centraal te stellen.

Door: Tessa de Groot (Directeur en onderzoeker bij Het Onderzoekshuis)

Max. 30 deelnemers

Workshop 5: In de schoenen van het kind (en gezin)

Let op; deze workshop zal buiten/lopend plaatsvinden 

Verzamelen bij Agora zalen op de derde verdieping

In deze workshop verdiepen we ons in de ervaringen van kinderen met obesitas. Aan de hand van boekpassages, waarin openhartig wordt verteld over persoonlijke uitdagingen, emoties en het dagelijks leven met overgewicht, delen we in tweetallen onze eigen professionele en/of persoonlijke ervaringen en inzichten. Samen met een mede-deelnemer aan het symposium praat je al wandelend in de buitenlucht hierover middels een ‘luistercirkel’, waarbij je wordt gehoord en een sfeer van respect en vertrouwen geldt. Tijdens deze workshop vergroten we het bewustzijn en onze empathie zodat we deze kinderen beter leren begrijpen. Na afloop van de workshop hebben deelnemers niet alleen een verhoogd bewustzijn van de complexe uitdagingen waarmee kinderen worden geconfronteerd, zij krijgen ook praktische inzichten en inspiratie van anderen.

Door: Jutka Halberstadt (Universitair docent C4O/VU)

Max. 25 deelnemers

Workshop 6: Jouw rol in het Kind naar Gezonder Gewicht netwerk in perspectief

Derde verdieping

Zaal: Agora 6&7

Tijdens deze workshop gaan we met professionals die werkzaam zijn binnen verschillende disciplines en domeinen een korte opstelling doen rondom je rol binnen het Kind naar Gezonder Gewicht netwerk. Vervolgens gaan we in subgroepen in gesprek om elkaars perspectief te horen rondom vragen als: wat kun je betekenen vanuit jouw rol binnen het netwerk? Hoe kijken de anderen naar jouw rol? Wat heb je van elkaar nodig? Na het volgen van deze workshop voel je je geïnspireerd door elkaars perspectieven en vertrek je met actiepunten die je mee kan nemen naar je (lokale) werkpraktijk.

Door: Floor Los (expert Kind naar Gezonder Gewicht bij JOGG)

Max. 25 deelnemers

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam Public Health.