1 mei 2024

Nieuwe ontwikkelingen in de weg naar vergoede zorg van Kind naar Gezonder Gewicht

Sinds 1 januari 2024 is een deel van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht via wet- en regelgeving opgenomen als vergoede zorg. Zorgverzekeraars geven tot nu toe aan dat het voor hen op dit moment nog niet mogelijk is om deze zorg in te kopen, omdat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan. Onderdeel van de vergoede zorg is een kinder-GLI.

De afgelopen periode heeft er een aantal directeuren overleggen (DO’s) plaatsgevonden tussen de partijen VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over onder andere de beoordelingsroute voor de kinder-GLI's. Daar is de volgende beoordelingsroute vastgesteld die vergelijkbaar is met de GLI-volwassenen en bestaat uit twee delen:

  • Een toetsing door zorgverzekeraars op verzekerde zorg
  • Een toetsing door het RIVM op effectiviteit van de interventie

Op dit moment zijn er nog geen kinder-GLI's beschikbaar die deze beoordelingsroute hebben doorlopen. Wel bestaat voor zorgverzekeraars de mogelijkheid om met KnGG-gemeenten afspraken te maken over de inzet van een kinder-GLI uit de voormalige experimenten (YCND/GO!). De gehele procesupdate over de vergoeding van de GLI lees je hier.

Ook JOGG heeft een rol in het creëren van de belangrijkste randvoorwaarden waarmee structurele financiering van de lokale varianten van de aanpak in zicht komt. We signaleren knelpunten uit de praktijk en nemen deel aan de landelijke projectgroep die werkt aan het realiseren van de randvoorwaarden voor de implementatie van de vergoede onderdelen van de zorg.

In deze landelijke projectgroep zijn naast JOGG onder meer het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, en de betrokken experimenteerpartijen (GGD Amsterdam en Zilveren Kruis en Stichting YCND/GO! en VGZ en CZ) vertegenwoordigd.

De vergoede zorg zoals bijvoorbeeld de hierboven besproken Kinder-GLI is een onderdeel van de totale aanpak van Kind naar Gezonder Gewicht. Gemeenten kunnen al veel organisatorische én inhoudelijke stappen zetten in de voorbereiding van de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Wanneer deze stappen gezet zijn, kunnen daarna de Zvw-onderdelen, waaronder de kinder-GLI, geïntegreerd worden in de aanpak. Lees voor ervaringen uit de praktijk ook nog eens dit nieuwsbericht.