9 juni 2023

Social return on investment workshop in Roermond

Vrijdag 2 juni vond de tweede lokale social return on investment (SROI) workshop in Roermond plaats. Tijdens deze ochtend zijn de maatschappelijke kosten en baten van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht in Roermond besproken.

“Juist door even ‘stil’ te staan met z’n allen kom je tot nieuwe inzichten, ideeën en worden kansen zichtbaar.”

Verschillende perspectieven vanuit het werknet kwamen hier samen. Aanwezig waren onder andere de lokale projectleider, centrale zorgverlener, zorgverzekeraar, sportservice Roermond, GGD, JGZ en de gemeente.

De deelnemers waren enthousiast over de workshop. De open setting en de mogelijkheid om met andere partners uit het lokale werknet te spreken werden als zeer waardevol ervaren. Zo sprak de centrale zorgverlener voor het eerst met de zorgverzekeraar en zag Sportservice kansen voor meer samenwerking.

De lokale projectleider zegt: “Het was een waardevolle ochtend, mede door de workshopleiders Nienke en Pim van VitaValley. Juist door even ‘stil’ te staan met z’n allen kom je tot nieuwe inzichten, ideeën en worden kansen zichtbaar.” 

Op basis van deze workshop ontvangt de gemeente Roermond een lokale maatschappelijke kosten-baten analyse. De regiocoordinator ziet daarmee kansen om met nieuw geïnteresseerde gemeenten in de regio het gesprek aan te gaan. De lokale workshop biedt ook input voor de landelijke maatschappelijke kosten-baten analyse van Kind naar Gezonder Gewicht.