26 juni 2024

Utrecht inspireert en verbindt!

In Utrecht wordt keihard gewerkt aan het bieden van kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht of obesitas. Tijdens een inspirerende bijeenkomst in Utrecht op 11 april stond het verhaal van Youssef centraal, een Syrisch jongetje wonend in Zuilen. Hij is opgegroeid in een andere cultuur, vindt geen aansluiting op school, besteedt veel tijd aan gamen en beweegt te weinig. Zijn verhaal maakte de problematiek van overgewicht tastbaar voor de aanwezige professionals.

De opkomst van de inspiratiebijeenkomst ''Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas'' was groot en leidde tot enthousiaste reacties van de deelnemers.

Gio van den Heuvel, projectleider van Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) in Utrecht, vertelt ons in een interview over de aanleiding voor deze bijeenkomst. ''Het is cruciaal om een beweging in gang te zetten, en dat kan alleen door samenwerking. Voor de ketenaanpak heb je talloze partijen nodig, en het is essentieel om deze mensen te verbinden en te betrekken. Door hen uit te nodigen voor een inspiratiebijeenkomst, agendeer je het onderwerp opnieuw en inspireer je hen. Alleen dat al maakt een groot verschil,'' aldus Gio.

Volle zaal bij inspirerende bijeenkomst

De bijeenkomst had als doel professionals uit het sociale en medische domein samen te brengen en te inspireren. Met meer dan honderd aanwezigen was de opkomst indrukwekkend. Hoe kregen ze zoveel deelnemers? Gio legt uit: ''Door de sneeuwbalmethode te gebruiken, waarbij elke betrokkene het eigen netwerk betrekt, en samen te werken met partners zoals de twee eerstelijnsorganisaties SterkZorg en RegioZorgNu, Zilveren Kruis de JGZ en Sport Utrecht, konden we een breed scala aan professionals bereiken. Daarnaast maakte het aanbieden van accreditatiepunten de bijeenkomst extra aantrekkelijk voor medische professionals.''

Foto: Eddy Steenvoorden

Youssef als Voorbeeld

De organisatoren waren creatief en introduceerden Youssef, een fictief personage gebaseerd op gezondheidsstatistieken en de dagelijkse praktijk. Diëtist Talitha nodigde de aanwezigen uit om samen te zoeken naar manieren om Youssef en zijn gezin te helpen een gezondere leefstijl aan te nemen. Dit werkte als een rode draad door de dag heen, waarbij de nadruk lag op creatieve en cultuur sensitieve benaderingen.

Netwerken voor succes

Een belangrijk aspect van de aanpak is het versterken van de wijknetwerken. Gio benadrukt dat goede samenwerking tussen professionals essentieel is. Dit sentiment werd gedeeld door de wethouder van Volksgezondheid, Eelco Eerenberg, die via een videoboodschap benadrukte: “We kunnen het niet alleen, wel samen!

Gio voegt toe: “De bijeenkomst hielp professionals om nieuwe mensen te leren kennen en samen te werken. De focus lag op het bouwen van sterke wijknetwerken en het informeren van professionals over de Utrechtse netwerkaanpak overgewicht en obesitas, waar de centrale zorgverlener een onderdeel van is.

Concrete stappen vooruit

Naast kennisuitwisseling leidde de bijeenkomst tot concrete stappen vooruit. Foto's en verslagen van de workshops gaven een duidelijk overzicht van de voortgang in verschillende wijken. Het voorbeeldgezin van Youssef hielp deelnemers om abstracte concepten concreet te maken. Dit werd als zeer waardevol ervaren. Het evenement inspireerde bovendien nieuwe samenwerkingsvormen tussen zorg- en sociaaldomein professionals, zoals een gezamenlijk spreekuur door de beweegmakelaar en een jeugdverpleegkundige.

Toekomstvisie: samen naar een gezondere jeugd

Utrecht blijft zich inzetten voor een gezondere jeugd door het versterken van wijknetwerken jeugd en het implementeren van passend aanbod. Ben jij geïnspireerd door dit succesverhaal uit Utrecht. Organiseer een bijeenkomst, breng professionals samen, en versterk wijknetwerken. Wil je meer weten? Lees hier meer over de inspiratiebijeenkomst. Hier lees je meer over de Utrechtse netwerkaanpak. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met jouw KnGG-adviseur.