30 november 2021

Terugkijken: Online tafelgesprek

Zorgverzekeraars en gemeenten aan zet

We blikken terug op een geslaagd online tafelgesprek over de financiering van Kind naar Gezonder Gewicht. Heb je het gesprek gemist en wil je het op een ander moment zien? Of was je er wel bij maar wil je het nog even rustig terugkijken? Dat kan via de link onderaan dit bericht! 

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, waarmee passende ondersteuning en zorg wordt georganiseerd voor kinderen met overgewicht of obesitas, krijgt in steeds meer (JOGG-)gemeenten voeten aan de grond. Een terugkerende vraag blijft echter: hoe regelen we structurele financiering? Er wordt toegewerkt naar de invoering van nieuwe landelijke regelgeving voor financiering van de rol van de centrale zorgverlener en de Gecombineerde Leefstijlinterventie vanuit de basisverzekering. Er is gestreefd naar een invoeringsdatum van 1 januari 2023, maar het is niet duidelijk of deze datum haalbaar is. Er wordt gesproken over een gefaseerde invoering, waarbij het in de tussentijd mogelijk is om aan te sluiten bij een bestaande innovatieve beleidsregel. Deze vergoeding geldt echter maar voor de selecte groep van kinderen met obesitas of met overgewicht met comorbiditeit en/of risicofactoren. Een complete financiering van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht kan alleen slagen als gemeenten daarop zijn voorbereid en hun eigen rol hierin erkennen.

Op dinsdag 30 november ging Malou van Hintum in gesprek met diverse sprekers over de uitdagingen en oplossingsrichtingen. Te gast waren:

  • Suzanne Pieper - JOGG
  • Sandra Looren de Jong - VWS
  • Anique Jansen - Zilveren Kruis
  • Nils van Herpen - VGZ
  • Marianne van der Velde - Gemeente Amsterdam
  • Anke de Vries - Gemeente Smallingerland
  • Stefanie van Mook - Gemeente 's Hertogenbosch

Aan bod kwamen vragen als:

  • Wie heeft welke rol in de financiering van de aanpak (o.a. Gemeenten, Zorgverzekeraars, VWS en JOGG)?
  • Welke mogelijkheden zijn er (in aantocht) voor vergoeding vanuit gemeentelijk budget en de basisverzekering?
  • Hoe zien verschillende gemeenten hun eigen rol in dit geheel en wat zijn hun ervaringen met financiering vanuit de gemeente?

Van alle ingestuurde vragen is een Q&A gemaakt. Deze kun je bekijken via de knop onderaan dit bericht. 

Via deze link kun je de livestream terugkijken. Ook de opnamen van de eerste en/of tweede online sessie kun je nog bekijken.