2 maart 2020

In gesprek met Mirjam Beelen

De brede manier van kijken is zowel het grootste pluspunt als de grootste uitdaging

Projectleider en CZV | Gemeente Venlo

In de gemeente Venlo, waar Mirjam Beelen in dienst van GGD Limburg Noord werkt als projectleider Kind naar Gezonder Gewicht, ligt het overgewichtscijfer onder kinderen net iets hoger dan in de regio. Dat verklaart waarom in de stad al op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan kinderen met overgewicht. ‘De volgende stap is om die initiatieven samen te laten werken, zodat we deze Venlose kinderen gezamenlijk kunnen ondersteunen. Ook op andere vlakken dan overgewicht.’

“"Overgewicht is slechts de aanleiding voor het begeleidingstraject"”

Mirjam vertelt: ‘Met de inzet van deze aanpak ga ik ervan uit dat er meer regie komt op de verschillende initiatieven in Venlo. Dat is nodig, in het belang van de kinderen, maar ook om de onderlinge samenwerking tussen professionals te verbeteren. Kind naar Gezonder Gewicht vereist een gedragen projectplan en ook het in kaart brengen van belangrijke stakeholders is een voorwaarde. Dat alleen dwingt ons al breder te kijken.’

Overgewicht als aanleiding voor ondersteuning

Ik vind het geweldig dat kind, gezin en de Centrale zorgverlener bij Kind naar Gezonder Gewicht het regieteam vormen. Zij bepalen welke stappen passen en aansluiten bij de behoefte en de doelstelling van het kind. Er wordt dus niet vanuit programma’s gekeken wat kan, maar vanuit het kind wat nodig is en dat vraagt een hele andere manier van werken. Overgewicht is slechts de aanleiding voor het begeleidingstraject. Van professionals wordt gevraagd om met een brede blik naar het kind kijken en dat is echt wel anders dan we gewend zijn. Daarnaast zijn onze systemen ook niet zo ingericht. Het is dus niet een kwestie van ‘aan de slag met de aanpak’.

Voorrang aan terugdringen gezondheidsachterstanden

Binnen de provincie Limburg krijgt het terugdringen van gezondheidsachterstanden voorrang. Dat gebeurt vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. ‘Kind naar Gezonder Gewicht past daar in mijn ogen heel goed bij’, aldus Mirjam. ‘De hele situatie van het kind bepaalt de wijze waarop hij of zij wordt geholpen. Ik vind het heel sterk dat we deze aanpak in de vorm van een netwerk ook in kunnen zetten voor andere problematiek. Als die samenwerking goed loopt, althans. En dat kost nog wel tijd.’

Alle initiatieven in kaart

Mirjam heeft een dubbelrol binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. ‘Een deel van mijn uren zijn bedoeld om als Centrale zorgverlener aan de slag te gaan”, gaat ze verder. ‘Maar, op dit moment heb ik alle tijd nodig voor mijn taken als projectleider. Om überhaupt te achterhalen wat er allemaal voor initiatieven en mensen betrokken zijn en hoe we dit vanuit Kind naar Gezonder Gewicht kunnen benutten. Momenteel besteed ik veel aandacht om (de meerwaarde van) de aanpak in de regio onder de aandacht te brengen en draagvlak te creëren.’

De trein rijdt en dat is goed nieuws!

De doelgroep waarvoor Kind naar Gezonder Gewicht bedoeld is, heeft de JGZ goed in beeld. De opkomst en daarmee de gelegenheid om het gesprek aan te gaan, is over het algemeen goed. Alleen wordt Kind naar Gezonder Gewicht nog niet als aanpak voor deze kinderen ingezet. ‘De wil is er wel, maar het is nog niet geformaliseerd in afspraken tussen de gemeente en JGZ. Dat vind ik samen met het aanhaken van het sociaal domein wel de grootste uitdaging in Venlo. Ik wil de aanpak in onze stad breder uitzetten, zodat de rol van CZV ook door anderen dan JGZ opgepakt kan worden. Dat betekent automatisch meer mensen en dus meer tijd om dat goed voor te bereiden. We staan duidelijk nog aan het begin, maar de trein rijdt en dat is het goede nieuws!’