8 november 2023

Basispresentatie over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

In samenwerking met GGD Hart voor Brabant is er gewerkt aan een basispresentatie over de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Je kunt de presentatie hieronder downloaden en gebruiken om je verhaal over Kind naar Gezond Gewicht te vertellen wanneer je in gesprek gaat met jouw netwerk. In de presentatie staan we onder andere stil bij wat de aanpak is, welke rollen er centraal staan, de financiering en welke partners je kunt betrekken.

De presentatie is opgemaakt in PowerPoint. Dit betekent ook dat je zelf de presentatie aan kunt passen. Kort de presentatie bijvoorbeeld in als dat nodig is of voeg je eigen logo en lokale informatie toe aan de presentatie. Ook staat er bij sommige slides in de notities aanvullende informatie. Indien er vragen of opmerkingen zijn over het gebruik van deze presentatie kan je contact opnemen met info@kindnaargezondergewicht.nl