3 november 2023

GALA handreiking voor zorgverzekeraars en gemeenten bij het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

In het Gezond en Actief Leven Akkoord  (GALA) is afgesproken dat er ‘voor iedere ketenaanpak vanuit de implementatietrajecten een handreiking wordt opgesteld met een concrete beschrijving van de uit te voeren onderdelen van de ketenaanpak in de verschillende domeinen’. Daarom is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ‘GALA handreiking voor zorgverzekeraars en gemeenten bij het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ ontwikkeld. In deze handreiking worden de belangrijkste bouwstenen en randvoorwaarden voor het organiseren van deze ketenaanpak beschreven.

Deze GALA handreiking is opgesteld door het Zorginstituut Nederland, op basis van input van de partijen die deelnemen aan de landelijke projectgroep ketenaanpak zorg en ondersteuning aan kinderen met overgewicht en obesitas. In deze GALA handreiking komen onder meer aan bod:

  1. de minimale randvoorwaarden om de keten als een samenhangend geheel te realiseren en duurzaam te laten functioneren.
  2. welke onderdelen van zorg en ondersteuning tenminste beschikbaar moeten zijn vanuit de zorgverzekering en vanuit de gemeente.
  3. welke kosten onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en welke onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar.

De betrokken partijen hebben afgesproken dat deze GALA handreiking een ‘levend’ document is. Regelmatig zullen partijen nagaan of aanpassingen nodig zijn. Tijdens het verdere landelijke implementatieproces zal de GALA handreiking waar mogelijk nog aangevuld worden met verdere informatie over het inkoopproces en met best practices.

De GALA handreiking vind je hier: GALA Handreiking voor zorgverzekeraars en gemeenten bij het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas | Loketgezondleven.nl.

Voor wie is deze GALA handreiking?

De GALA handreiking is bedoeld voor zorgverzekeraars en gemeenten. Het is de bedoeling dat zij deze handreiking kunnen gebruiken om gezamenlijk zorg en ondersteuning volgens het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas te realiseren en duurzaam te borgen.

Deze nieuwe GALA handreiking is aanvullend op alle bestaande documenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld door Care for Obesity (VU) en JOGG voor de implementatie van de aanpak Kind naar Gezond Gewicht. Waaronder ook de Handreiking van Kind naar Gezonder Gewicht die de processtappen beschrijft voor de lokale projectleider in het realiseren van een lokale aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Meer informatie over de financiering van de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas is te vinden in de procesupdate die afgelopen september door de landelijke projectgroep ketenaanpak zorg en ondersteuning aan kinderen met overgewicht en obesitas gepubliceerd is.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over Kind naar Gezonder Gewicht, neem vooral contact op met je accounthouder JOGG of via info@kindnaargezondergewicht.nl.

In geval van vragen over Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en/of het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) kan er contact gezocht worden met het ondersteuningsteam van de VNG. Dit ondersteuningsteam organiseert ook wekelijkse online vragenuurtjes. Zie: Online vragenuurtjes GALA, IZA en SPUK | VNG.

Dit bericht komt voort uit de landelijke projectgroep ketenaanpak zorg en ondersteuning aan kinderen met overgewicht en obesitas. In deze landelijke projectgroep zijn onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland, JOGG, en de betrokken experimenteerpartijen vertegenwoordigd.