18 mei 2021

Financiële gevolgen overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij kinderen zorgt voor ongelijkheden die daarna niet gemakkelijk zijn terug te draaien. Zo blijkt uit het literatuuronderzoek dat het Mulier Instituut uitvoerde in opdracht van GGD Zaanstreek-Waterland en JOGG-Zaanstad, in samenwerking met JOGG.

Op korte én lange termijn heeft overgewicht bij kinderen negatieve gevolgen voor de lichamelijke en psychosociale gezondheid. Uiteindelijk leidt dit tot kosten voor de persoon zelf en voor de samenleving als geheel. Denk aan verhoogde zorgkosten; kinderen met overgewicht bezoeken vaker artsen en therapeuten en worden vaker opgenomen in het ziekenhuis. Maar ook maatschappelijke kosten, die zelfs hoger blijken. Doordat overgewicht vaak blijvend is en tot een slechtere gezondheid en lagere schoolprestaties leidt, zet het ongelijkheden in gang die niet gemakkelijk terug te draaien zijn. Zo ontstaan er blijvende verschillen in gezondheid, arbeidsmarktdeelname en inkomen.

Hoe ernstiger het overgewicht, hoe hoger de kosten. Over de gehele levensloop schatten internationale studies alle kosten van obesitas bij kinderen op 150.000 euro per kind. Bekijk de volledige literatuurstudie hier.

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst 

Al in de kindertijd, of misschien wel juíst in de kindertijd een gezondere leefstijl mogelijk maken, kan dus een hoop besparen. Om daarvoor te zorgen werkt bijna de helft van alle gemeenten in Nederland met de integrale JOGG-aanpak aan een gezondere leefomgeving voor kinderen en jongeren. Inmiddels zijn 32 (JOGG-)gemeenten ook aan de slag met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Daarmee is er naast aandacht voor preventie, ook aandacht voor passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Het succes in Zaanstreek-Waterland 

Met het project Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland, investeren GGD Zaanstreek-Waterland, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad in een gezonde omgeving én passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. En met succes: uit de pilotfase blijkt in Zaanstad dat bij een groot deel van de kinderen het gewicht gelijk is gebleven of zelfs afgenomen. Kinderen én ouders zeggen zich beter te voelen en meer zelfvertrouwen te hebben.

Naar aanleiding van de pilot concludeert de stuurgroep Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland bovendien dat de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht besparingen oplevert in de zorgkosten en de maatschappelijke kosten. De aanpak leidt tot een betere kwaliteit van leven van het kind en maatschappelijke participatie. Investeren in de kwaliteit en beschikbaarheid van centrale zorgverleners, als onmisbare schakel binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht, is volgens de stuurgroep daarom essentieel. Lees hier meer over de resultaten van de pilot en het advies van de stuurgroep.