7 juli 2021

Nieuwe en verbeterde hulpmiddelen voor de centrale zorgverlener

Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin & meten en bespreken van kwaliteit van leven

Centrale zorgverleners spelen een cruciale rol in de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Om hen te ondersteunen in deze taak, zijn er hulpmiddelen beschikbaar.

Care for Obesity (VU) heeft ten behoeve van Kind naar Gezonder Gewicht onderzoek gedaan naar de wensen van zorgprofessionals om een aantal hulpmiddelen te ontwikkelen en verbeteren. Dit met betrekking tot de thema’s “Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin” en “Meten en bespreken van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven”. Professionals die de rol van centrale zorgverlener vervullen kunnen per direct gebruik maken van de hulpmiddelen.

De volgende nieuwe en verbeterde hulpmiddelen zijn nu beschikbaar. Alle beschikbare hulpmiddelen zijn terug te vinden op de website onder Centrale zorgverleners.

 1. Leidraad voor de psychosociale en leefstijlverkenning 
  deze helpt zorgprofessionals om de belangrijkste hulpvragen boven tafel te krijgen en samen met het kind en de ouders vervolgstappen te bepalen.
 2. Praatplaat Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin
  hiermee wordt voor de gezinnen inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen of omstandigheden bij kind en gezin een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van overgewicht of obesitas.
 3. Webtool Meten gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met overgewicht en obesitas
  deze heeft een update gekregen. Op de webtool kunnen kinderen (of ouders) een vragenlijst invullen (de IWQOL-Kids of de PedsQL4.0, beide met kind- en ouderversie).
 4. Handleiding Meten en bespreken van de kwaliteit van leven van kinderen met overgewicht en obesitas
  hierin staat uitgebreider beschreven hoe je als zorgprofessional de webtool kunt inzetten.
 5. Flyer Een vragenlijst over jouw leven
  deze bevat een uitleg voor kinderen (en ouders) over hoe zij de vragenlijsten op de webtool kunnen invullen. 
 6. Handout praten over de kwaliteit van leven van en met kinderen met overgewicht en obesitas
  deze bevat inspiratie voorzorgprofessionals hoe ze de uitkomsten van de vragenlijst kunnen bespreken met het kind en de ouders.
Praatplaat Vaststellen wat er speelt bij kind en gezin